پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی (1975)

  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 24, 2018

توضیحات

 

 

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: 09370334885-09193669849

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(1975):

 

این پرسشنامه توسط گمبریل و ریجی در سال 1975 ساخته شده است که توسط بهرامی (1375) ترجمه شده است، 39 ماده دارد و هر ماده یک موقعیت خاص را که مستلزم رفتار جرات ورزی است نشان می‌دهد. پرسشنامه جرات ورزی دارای دو قسمت است، یک قسمت به اندازه گیری درجه یا میزان ناراحتی فرد اختصاص دارد و قسمت دیگر آن، احتمال بروز رفتار جرات مندانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. در این پرسشنامه از ازمودنی خواسته می‌شود که میزان و شدت ناراحتی خود را در زمان مواجهه شدن با موقعیت‌هایی که مستلزم ابراز وجود است بر حسب طیف لیکرت از نمره 1(خیلی کم) تا نمره 5(خیلی زیاد) نمره گذاری می‌شود. نمره برش در این پرسشنامه 52 است و کسانی که در این مقیاس نمرات کمتر از 52 کسب می‌کنند، به‌عنوان افراد دارای جرات ورزی پایین، تشخیص داده می‌شوند.

 

پایایی و روایی پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی(1975):

گمبریل و ریچی معتقدند از نظر میزان اعتبار، همبستگی زیادی بین ماده‌های این آزمون با یکدیگر وجود دارد. اعتبار عاملی ماده‌های مختلف آزمون اصلی به‌وسیله آن‌ها بین 39/0 تا 70/0 و ضریب پایایی این آزمون 81/0 گزارش شده است (گمبریل و ریجی، 1975). روایی این آزمون را متخصصان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در سال 74-75 بررسی و روای محتوایی آن را تأیید کردند (صادق زاده، نوابی نژاد و زارع، 1390). ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس توسط بهرامی (1375) برای درجه ناراحتی و احتمال بروز رفتار به ترتیب 71/0 و 88/0 گزارش شده است. در پژوهش رحیمی، حقیقی، مهرابی زاده هنرمند و بشلیده (1385)، ضریب پایایی با استفاده از روش الفای کرونباخ برای دو قسمت مقیاس به ترتیب 71/0 و 72/0 محاسبه شده است. در پژوهش پیری و شهرآرای (1384)، پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 85/0 برآورد شده است. همچنین در پژوهش خاکپور، جعفری و جعفری (1393) روایی با انجام یک پیش‌آزمون بر روی 30 نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران و آزمون کرونباخ بالای 80/0 به دست آمده است.

 

[1].Gambril & Richi

[2].Gambril & Richi

بازدیدها: 436

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 14
  • 74
  • 482
  • 4,651
  • 26,179
  • 110,128