پرسشنامه ادراک انصاف پری(2004)

  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 2, 2018

توضیحات

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: 09370334885-09193669849

 

 

سنجه ادراک انصاف(PEM):  

پری (2004)، این سنجه را ساخته است. در این سنجه عدالت به عنوان شاخصی برای سنجش ادراک انصاف در نظر گرفته شده است و شامل 4 سوال است که ادراک انصاف را در 4 حیطه انجام دادن کارهای خانه، کار کردن برای کسب درآمد، خرج کردن پول و نگهداری از فرزندان می سنجد ( پری، 2004).

شیوه نمره گذاری: سوال های این سنجه به صورت طیف لیکرت به ترتیب از 1(بسیار ناعادلانه از نظر من،2(بسیار ناعادلانه از نظر همسرم)،3(تا حدی ناعادلانه از نظر من)،4 ( تا حدی ناعادلانه از نظر همسرم)و 5 (عادلانه برای من و همسرم) نمره گذاری می شوند. به این صورت که کمترین نمره 4 و بالاترین نمره 20 می باشد که به ترتیب نشان دهنده انصاف پایین و انصاف بالا در رابطه است (فرامرزی، 1388).

پایایی سنجه ادراک انصاف: پری ( 2004) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 70/. گزارش کرد.  خجسته مهر و همکاران (1391) در پژوهش خود پایایی این سنجه را با روش آلفای کرونباخ در نمونه زنان 81/. و در نمونه مردان83/. به دست آوردند. همچنین پایای این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 74/0 بدست آمد.

روایی سنجه ادراک انصاف: خجسته مهر و همکاران(1391)  همچنین ضریب اعتبار سازه این سنجه را  با همبسته کردن آن با 10 سؤال مربوط به متغیر رضایت زناشویی در پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، که السون و همکاران (1992) ساخته اند، در نمونه زنان 70/. و در نمونه مردان61/.  محاسبه کردند (001/0>p).

گروه آموزشی مشاور پروژه

ارائه دهنده پرسشنامه و آزمون و ارائه خدمات در زمینه تحلیل داده های آماری با SPSS

نگارش پایان نامه و پروپوزال در رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

شماره تماس: 09370334885-09193669849

 

 

بازدیدها: 553

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 13
  • 46
  • 966
  • 4,600
  • 26,358
  • 109,998