پرسشنامه مهارت و تجربه زبان

  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 22, 2018

توضیحات

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q):

توسط ماريان، بلامفلد و كاشانسكايا(2007) ساخته شده و در مقیاسی از 0 تا 5 درجه­بندی شده است. این پرسشنامه توسط روشن و زارع (1390) به فارسی برگردانده و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال است که اطلاعاتي از قبيل مهارت زبان يعني مهارت آزمودني در خواندن، سؤال 4 و 12؛ درك مطلب، سؤال 5 و 12؛ تجربه در دو زبان، سوال 3، 11، 13، 15 و 16؛ تاريخچه يادگيري زبان، سؤال 10؛ و كاربرد زبان، سؤال 5 و 6 بررسي مي­كند.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره­گذاری این پرسشنامه در متن سوالات مشخص شده است.

بررسی روایی و پایایی

طبق گزارش ماريان و همكاران (2007) آلفاي كرونباخ براي هر عامل از31/0 تا 92/0 متغیر است که نشان دهنده هماهنگي كلي پرسشنامه است. همبستگي مثبت زيادي از 31/0 تا 81/0 بین این پرسشنامه و مقياس­هاي رفتاري استاندارد وودكوك و سندوال (1993) در سيالي خواندن، درك مطلب شفاهي و كتبي و جز آن؛ و مقياس خود-گزارشي درك مطلب و خواندن وودكوك، مك­گرو و ماتر (2001) در دو زبان به دست آمده است (ماريان و همكاران، 2007).

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q) براي اولين بار در ايران در پژوهش روشن و زارع (1390) بر روی 30 نفر اجرا شد. ابتدا نسخه اوليه توسط نويسندگان اين مقاله به فارسي ترجمه و به طور آزمايشي در مورد 30 نفر اجرا شد. پايايي مقياس از طريق آزمون بازآزمون در ایران 81/0 بود، به منظور بررسي پايايي آزمون از آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 75/0 به دست آمد.

 

بازدیدها: 71

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 14
  • 74
  • 482
  • 4,651
  • 26,179
  • 110,128