خلاصه آیتم

ارتباط، سرتاسر زندگی انسان را فراگرفته است. زندگی با شروع ارتباط آغاز می‌شود و با قطع آن به پایان می‌رسد. انسان در دامان ارتباط متولد می‌شود و نیازهایش را از هر نوعی که باشند برطرف می‌کند (سیاوشی و نوابی نژاد، 1384). ارتباط فرایندی است که به‌وسیله آن اطلاعات، افکار، عقاید و احساسات یک فرد یا گروه یا زبان یا رفتار مشترک به‌طرف دیگر انتقال داده می‌شود تا سبب تفاهم، هماهنگی و ادراک یا رفتار واحد بین گیرنده و فرستنده پیام شوند (میر کمالی، 1386). نیاز و تمایل به ارتباط و تعامل باهمنوعان، نیازی قدرتمند و جهان‌شمول در میان انسان‌هاست (هارجی و دیکسون، 2004؛ به نقل ازنظری، 1397). پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند که 75 درصد از اوقات روزانه افراد به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران اختصاص می‌یابد به همین دلیل کیفیت زندگی، رشد شخصیت، بهداشت روانی و جسمی هر فردی به کیفیت ارتباط او با دیگران، بستگی دارد (کول، 1392). علاوه بر آن انسان‌ها نیاز دارند که رابطه باهمنوعان خود ومخصوصا افراد نزدیک را شروع کرده و آن را توسعه دهند. تعامل و عمق‌بخشی به رابطه، برای انسان‌ها لذت‌بخش است (گایل و شین، 2005؛ به نقل ازنظری، 1397). بر پایه نظر اغلب اندیشمندان و صاحب‌نظران عرصه ازدواج، ازدواج به‌عنوان رسمی مهم در اغلب جوامع مستلزم برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد است (کاراهان، 2007). ارتباط زناشویی ماهیتاً سرچشمه عمده ناخشنودی است، هیچ ارتباط دیگری مانند آن نمی‌تواند دو انسان بالغ را که ممکن است شناخت بسیار کمی از یکدیگر داشته باشند، برای یک‌عمر به همدیگر نزدیک کند (گلاسر،1385). نقش ارتباطات مؤثر در زندگی زوج‌ها بدیهی و ضروری است. نوع تعاملات زوج ها در محیط زندگی رابطه مستقیم بااحساس بدبختی یا خوشبختی آن‌ها دارد. به گونه معمول، زوج‌هایی که روابط عاطفی عمیق، منطقی، دوستانه و صمیمی را تجربه می‌کنند، افرادی موفق، با اعتمادبه‌نفس بالا، مثبت اندیش، شاد و بااحساس خوشبختی هستند. برعکس زوجینی که روابط عاطفی مناسب باهم ندارند، افرادی منزوی، بدخلق، با سطح سازگاری بسیار پایین در جامعه، ناموفق، همواره مأیوس و همیشه بااحساس منفی بدبختی هستند. ارتباط خوب می‌تواند رابطه‌ها را بهبود بخشیده و دوستی، اعتماد و حمایت را در بین زوج‌ها افزایش دهد. ارتباطات ناموفق نیز می‌توانند پیوندها را تضعیف کرده، بی‌اعتمادی و نفرت را به وجود آورد (گیلپاتریک ، 2018).


خلاصه آیتم

پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) این پرسشنامه یک ابزار خود سنجی است که به‌منظور برآورد ارتباط زناشویی زوج‌ها و این‌که بدانیم همسران چگونه با مشکلاتی که در روابطشان ایجاد می‌شود کنار می‌آیند، طراحی‌شده است و از 35 سؤال تشکیل‌شده که ارتباط زوج‌ها را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد می‌کند. این مراحل عبارت‌اند آر: (A هنگامی‌که […]

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 0
  • 534
  • 1,627
  • 3,826
  • 37,067
  • 132,855