خلاصه آیتم

باورهای دنیای عادلانه پیامدهای سازشی چندی را به همراه دارد. وقتی افراد با باور نیرومند به دنیای عادلانه، با بی عدالتی مواجه می‌شوند، سعی بر جبران و یا توجیه بی عدالتی موجود دارند. یا ممکن است از ساز و کارهایی نظیر سرزنش خویش و یا تضعیف میزان بی عدالتی تجربه شده استفاده نمایند (دالبرت، ۱۹۹۶). مورد دیگر اینکه باورهای دنیای عادلانه همانند یک ضربه گیر به قربانیان حوادث و بی عدالتی‌ها در مقابله با تجارب ناخوشایند کمک می‌کند.

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 1
  • 29
  • 48
  • 924
  • 4,581
  • 26,419
  • 109,906