خلاصه آیتم

پرسشنامه مهارت و تجربه زبان (LEAP-Q): توسط ماريان، بلامفلد و كاشانسكايا(2007) ساخته شده و در مقیاسی از 0 تا 5 درجه­بندی شده است. این پرسشنامه توسط روشن و زارع (1390) به فارسی برگردانده و هنجاریابی شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال است که اطلاعاتي از قبيل مهارت زبان يعني مهارت آزمودني در خواندن، سؤال 4 […]

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 0
  • 35
  • 58
  • 3,510
  • 5,807
  • 28,499
  • 117,308