نگارش پروپوزال و پایان نامه رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

دپارتمان تخصصی روانشناسی و مشاوره

  • مشاوره در انجام کلیه تجزیه و تحلیل های آماری (SPSS, AMOS, LISREL)
  • مشاوره در انجام کلیه پژوهش های دانشگاهی(پایان نامه، پروپوزال، مقاله و …)
  • مشاوره در انجام طرح های تحقیقاتی(طرح های جامع تحقیقی سازمان ها، طرح های کسر خدمت و …)
  • انجام آنالیز آماری و ارائه مشاوره­های تخصصی در زمینه آمار و روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران

در رشته های تخصصی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

 

 

Views: 1