خلاصه آیتم

به طور کلی لمس‏درمانی یک تجربه درمانی است که در آن بدن انسان به عنوان یک میدان انرژی فرض می‏شود که دارای یک الگو و سازمان ذاتی است و به وجود آمدن بی‏نظمی و نوسان در این میدان باعث اختلال و بیماری می‏شود. همچنین، در این درمان بدن انسان و محیط اطرافش سیستم‏های بازی در نظر گرفته می‏شوند که ذاتا در حال تبادل انرژی با یکدیگر هستند. گسستگی و نوساناتی که در میدان انرژی درمان‏جو بر اثر بیماری بوجود آمده توسط درمان‏گر تشخیص داده می‏شود. درمان‏گر پس از تشخیص نقطه‏ای که دچار عدم تعادل و نوسان است از دست‏ها به عنوان ابزاری برای درمان استفاده می‏کند و با حرکت دادن دست‏ها در نزدیک بدن بیمار اقدام به ایجاد تعادل و تسهیل جریان انرژی در درمان‏جو کرده و به فرایند بهبودی و رفع اختلال وی کمک می‏کند (فرانكلين ، ۲۰۰۳).