خلاصه آیتم

درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور، رویکرد درمانی هدف‌گرا و آینده مدار است که استیو دیشیزر ، اینسوکیم برگ آن را در اوایل دهه ۱۹۸۰ در مرکز خانواده‌درمانی کوتاه‌مدت، واقع در میلوواکی به وجود آوردند (کری، ۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).
درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور یکی از شاخه‌های رویکرد پست مدرن در حیط ی خانواده درمانی است که با تمرکز به حل مساله، تغییر و توجه به راه‌حل‌ها به درمان مشکلات می‌پردازد. این درمان به دلیل دیدگاه غیرآسیب شناختی، کوتاه‌مدت بودن، ماهیت کاربردی و عملی آن و تکنیک‌های ساده قابل آموزش، یکی از رایج‌ترین رویکردهای درمانی کنونی است ¬(بکوار و بکوار ،۲۰۱۳).
درمان کوتاه‌مدت راه‌حل محور با دوری جستن از گذشته به نفع حال و آینده، با درمان‌های مرسوم تفاوت دارد. درمانگران بر آنچه امکان‌پذیر است تمرکز می‌کنندو به کسب آگاهی از اینکه چگونه مشکل ایجادشده است، علاقه چندانی ندارند. دیشیزر (۱۹۸۸، ۱۹۹۱) معتقد است که برای حل کردن مشکل لازم نیست از علت آن آگاه باشیمو بین علت‌های مشکلات و راه‌حل‌های آن‌ها رابطه ضروری وجود ندارد. برای اینکه تغییر رخ دهد، ارزیابی مشکلات ضروری نیست (به نقل از کری،۲۰۱۳؛ ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).