خلاصه آیتم

فهرست مطالب تعریف کارکردهای اجرایی مولفه‌های کارکردهای اجرایمبانی کارکرد اجرایی برنامه ریزی-سازماندهی کارکرد اجرایی استدلال کارکرد اجرایی حافظه کاری مدلهای کارکردهای اجرایی مدل CEO مغزی یا رهبر ارکستر (مک کلوسکی) مدل براون مدل سلسله مراتبی مدل سه لایه ساراوارد مدل نورمن و شالیس کارکردهای اجرایی شامل توانایی‌های مربوط به فرایندهای شناختی سطح بالا می‌باشد که […]