پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005)

  • نسخه
  • تاریخ نشر نوامبر 7, 2019

توضیحات

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005):

 این آزمون دارای 28 ماده است که به 5 مقیاس هوش هیجانی کلی، خوداگاهی (سؤالات 1-6)، خود مدیریتی (سؤالات 7-15)، آگاهی اجتماعی (سؤالات 16-20) و مدیریت روابط (سؤالات 21-28) تقسیم می‌شود. این آزمون را برادبری وگریوز در سال 2005 ساخته‌اند. دلیل استفاده از این ابزار، اعتبار آن در کشور و پوشش مناسب متغیرهای هوش هیجانی مؤثر در پیشرفت تحصیلی بوده است که شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 28 سؤال با موضوع هوش هیجانی است. شیوه نمره گذاری آزمون با استفاده از طیف لیکرت از هرگز (نمره 1) تا همیشه (نمره 6) انجام می‌شود. جمع نمراتی که آزمودنی در هر یک از سؤالات کسب می‌کند نمره کل آزمون را تشکیل می‌دهد. هنجاریابی این پرسشنامه در ایران را گنجی میرهاشمی و ثابت (1385) انجام داده‌اند و آلفای کرونباخ برای چهار …..

بازدیدها: 364

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی

تماس با پشتیبانی
09370334885 09193669849

شبکه های اجتماعی ما

  • 1
  • 174
  • 534
  • 1,801
  • 4,000
  • 37,241
  • 133,029