مبانی نظری کیفیت زندگی

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر آوریل 26, 2018

توضیحات

 

فهرست مطالب

ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی

مفهوم کیفیت زندگی

عوامل موثر بر کیفیت زندگی

ارزش ها و نیازهای فردی(یگانگی فردی)

ارزش ها و نیازهای مشترک انسان ها(فراگیر جهانی)

ابعاد کیفیت زندگی

بعد رضایتمندی

بعد کفایت/ سودمندی

توانمند سازی/استقلال

تعلق اجتماعی/یکپارچگی اجتماعی

رویکردهای متفاوت کیفیت زندگی

رویکرد پزشکی

رویکرد اقتصادی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد روانشناختی

مروری نظری بر کیفیت زندگی

نظریه کیفیت زندگی الیور

نظریه سلسله مراتب نیازها

نظریه کیفیت زندگی یکپارچه

نظریه ادراکی «فرانس»

نظریه ناهمسازی چند گانه

نظریه «ژان»

نظریه کیفیت زندگی لی

 

اصطلاح کیفیت زندگی در اواخر سال ۱۹۵۰ در مباحث اقتصادی اجتماعی مطرح شد و سپس این مفهوم وارد حیطه روانشناسی شد و روانشناسان سعی کردند شاخص های آسایش  و رفاه را گسترش داده و به نیازهای سطوح بالاتر نیز توجه نمایند. تقریبا از سال های ۸۰- ۱۹۷۸، ۲۰۰ مقاله با عنوان کیفیت زندگی منتشر شده که در طول سالهای ۸۹-۱۹۸۸ به ۴۰۰ مقاله رسیده است(کینگ، ۱۹۹۴؛ به نقل از صبوری، ۱۳۸۹). تحقیق در خصوص کیفیت زندگی در ابتدا در رابطه با عموم مردم و مقایسه با افراد معلول انجام می شد و سپس در جهت مقایسه انواع معلولیت ها به کار گرفته شد، در حیطه بهداشت روان نیز بتدریج مرکز این تحقیقات از بیماران بیمارستانی به جامعه منتقل شد(سینتیا و پاملا، ۱۹۸۸؛ به نقل از صبوری، ۱۳۸۹).

کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی، ذهنی  و پیچیده و فرایندی جامع و منعطف است که تمام جنبه های زندگی افراد را در بر می گیرد و به عباتر دیگر یک درک فردی منحصر به فرد، و راهی است برای بیان احساس یک فرد در مورد سلامت یا سایر جنبه های زندگی، که از طریق بیان عقاید افراد و با استفاده از ابزارهای استاندارد شده بررسی می شود(گیل، ۱۹۹۴؛ به نقل از صبوری، ۱۳۸۹).

در مطالعات کیفیت زندگی آنچه مهم است میزان برآورده شدن نیازها و اولویت های اساسی انسان است، امروزه یک تحول بسیار مهم در امر نظارت بر خدمت رسانی درمانی و بهداشتی وجود دارد و آن افزایش درک اهمیت نقطه نظرات بیماران است. چند بعدی بودن کیفیت زندگی به لحاظ اینکه فردی است ابعاد مختلف سلامت و آسایش روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متاثر از تجربیات شخصی و درک فرد از زندگی است که با گذشت زمان تغییر می کند. اگر چه جنبه عینی در توصیف میزان سلامت مهم است، ولی انتظارات و دریافت های ذهنی فرد است که بیانگر کیفیت زندگی واقعی بیان شده توسط وی است. برخی از صاحب­نظران کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایت مندی از زندگی و احساس فردی بهتر زیستن توصیف می نماید و گروهی نیز ان را در ابعاد عملکردی و کنترل بیماریها و نشانه های آن مورد توجه قرار داده اند(کریمی وکیل، ۱۳۹۱).

 

Views: 419

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *