پرسشنامه شیوع شناسی مصرف مواد

پیش نمایش راهنما
  • نسخه
  • تاریخ نشر اکتبر 22, 2018

توضیحات

پرسشنامه شیوع شناسی مصرف مواد: این پرسشنامه را بوالهری، طارمیان و پیروی (۱۳۸۵) طراحی و تدوین کرده اند. این آزمون سه حوزه کلی را بررسی می کند: میزان شیوع انواع مواد در بین افراد، عوامل خطرزای مرتبط با مواد، و عوامل محافظت کننده. قبل از بخشهای اصلی، اطلاعات جمعیت شناختی افراد نیز به صورت کامل پرسیده می شود. در تهیه بخش شیوع شناسی پرسشنامه از چندین مقیاس رواسازی شده خارجی و داخلی بهره گرفته شده است که برخی از آنها عبارت اند از “پیمایش الکل و مواد آمریکا” (۱۹۸۷) Oetting , and Beauvais)، “پیمایش غربالگری سوء مصرف مواد” (Skiner et al) (1982، “پرسشنامه زندگی دانشگاهی و مصرف مواد” (University of Washington) (1997) “پرسشنامه رفتار سالم” (مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳)، پرسشنامه بررسی اعتیاد جوانان” (حسینی، ۱۳۸۳) و “پرسشنامه شیوع شناسی مواد در دانشگاه های تابع وزارت علوم ایران” (سراج زاده، ۱۳۸۲). ضریب آلفای زیر مقیاس های مصرف مواد، رابطه با خانواده، تائید و حمایت خانواده، باورها و تعهدات دینی، سابقه مصرف در اعضای خانواده، و مقیاس عوامل خطر به ترتیب ۷۱/۰، ۷۴/۰، ۸۲/۰، ۹۰/۰، ۸۵/۰ و ۸۰/۰ می باشد. روایی محتوای پرسشنامه را نیز متخصصان حوزه اعتیاد تایید کرده اند(به نقل از سهرابی، اکبری زردخانه، ترقی جاه، فلسفی نژاد، یعقوبی و رمضانی، ۱۳۸۷).

 

بازدیدها: 519


برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *